CapciMax –แคพซิแมกซ์
CapciMaxCapciMax

CapciMax

รายละเอียด

Mineral and trace elements oral solution for shrimp

ผลิตภัณฑ์เสริมแร่ธาตุ สำหรับกุ้งและปลา

ทะเบียนอาหารสัตว์เลขที่ ป. 02 03 53 0050

คุณประโยชน์

- เสริมแคลเซียม ฟอสฟอรัส และแร่ธาตุจำเป็นอื่นๆให้กับกุ้ง

- ช่วยให้เปลือกกุ้งแข็ง และเป็นมันวาว

- ป้องกันและแก้ไขปัญหาความผิดปกติที่เกิดจากการขาดแร่ธาตุ เช่น เปลือกนิ่ม ตะคริว โตช้า เป็นต้น

แคพซิแมกซ์ คือผลิตภัณฑ์เสริมแร่ธาตุเพียงชนิดเดียวที่ให้แร่ธาตุหลัก และแร่ธาตุรองที่จำเป็น ในรูปที่กุ้งสามารถดูดซึมไปใช้ได้ 100% ด้วยคุณสมบัติของโมเลกุลแร่ธาตุในรูปกรดฟอสเฟส (di-acid phosphate) ที่เข้ากับระบบลำไส้ของกุ้งได้ดี และเป็นรูปที่สามารถนำไปใช้ได้ เหมาะสำหรับใช้เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาความไม่สมดุลและการขาดแร่ธาตุของกุ้ง ทั้งในบ่อเพาะและบ่อดิน

แคพซิแมกซ์ ช่วยเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตให้กุ้งในพื้นที่ความเค็มต่ำ หรือในช่วงการเลี้ยงผ่านฤดูฝน ด้วยการเสริมแร่ธาตุหลักและแร่ธาตุรองที่มีผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของกุ้ง

จุดเด่น

-อยู่ในรูปกรดฟอสเฟต (di-acid phosphate) ที่กุ้งสามารถดูดซึมไปใช้ได้ดี

-ในรูปน้ำที่เสถียร แร่ธาตุต่างๆจะไม่ทำปฎิกิริยาต่อกันระหว่างการใช้หรือละลายน้ำ

-เห็นผลเร็วและชัดเจนภายใน 2-3 วัน

ปัญหาการขาดแร่ธาตุเกิดจาก ยากที่จะทราบปริมาณที่แท้จริงของแร่ธาตุที่กุ้งสามารถนำไปใช้ได้ ซึ่งพบว่า กุ้งสามารถดูดซึม ฟอสฟอรัสได้เพียง 20% ของฟอสฟอรัสทั้งหมดที่มีในอาหาร ซึ่งไม่เพียงพอที่จะทำให้กุ้งเจริญเติบโตได้อย่างเป็นปกติ แร่ธาตุต่างๆซึ่งมีความสำคัญ ดังนี้

 

ความสำคัญของแร่ธาตุต่างๆในแคพซิแมกซ์

แร่ธาตุ

หน้าที่

อาการเมื่อขาด

P

-เป็นองค์ประกอบของเนื้อเยื่อ กล้ามเนื้อและเปลือก

-เจริญเติบโตช้า

ฟอสฟอรัส

-เป็นแร่ธาตุที่จำเป็นต่อกระบวนการสร้างเลือกและลอกคราบของกุ้ง

-กระบวนการสร้างเปลือกไม่สมบูรณ์

 

-เป็นส่วนประกอบในการสังเคราะห์ไคดิน

-ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อลดลง

Ca

-เป็นองค์ประกอบของเนื้อเยื่อ กล้ามเนื้อและเปลือก

-เจริญเติบโตช้า

แคลเซียม

-เป็นแร่ธาตุที่จำเป็นในกระบวนการสร้างเปลือกและลอกคราบของกุ้ง

-กระบวนการสร้างเปลือกไม่สมบูรณ์

 

-ควบคุมการทำงานของระบบประสาท และการยืดหดตัวของกล้ามเนื้อ

-ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อลดลง

Mg

-ควบคุมระบบประสาทส่วนกลาง และสมอง

-มีความผิดปกติในการลอกคราบ

แมกนีเซียม

ควบคุมระบบการยืดหดของกล้ามเนื้อ

-สร้างเปลือกไม่สมบูรณ์เปลือกนิ่ม อัตราอดต่ำ

 

-ส่งเสริมให้เกิดการลอกคราบที่สมบูรณ์และเป็นปกติ

 

Na

-ควบคุมความเป็นกรด-ด่าง และรักษาสมดุลของน้ำในร่างกาย

-เจริญเติบโตช้า

โซเดียม

-ร่วมกับแคลเซียมในการทำงานของกล้ามเนื้อและส่งกระแสประสาท

 

 

-ช่วยส่งเสริมการดูดซึมฟอสเฟต

 

แมงกานีส

-เป็นองค์ประกอบของเอนไซม์ในการเผาผลาญพลังงานจากคาร์โบไฮเดรต

-เจริญเติบโตช้า

Mn

-ช่วยส่งเสริมการดูดซึมแคลเซียม

 

สังกะสี

เสริมการทำงานของเอนไซม์ และเป็นโคเฟกเตอร์ในกระบวนการโปรตีน

-ความอยากอาหารลดลง เจริญเติบโตช้า

Zn

-ช่วยให้กุ้งดูดซึมแคลเซียม ฟอสฟอรัส และทองแดงได้ดีขึ้น

หางกร่อน เปลือกกร่อน ตัวแคระแกร็น อัตรารอดต่ำ

ทองแดง

เสริมการทำงานของเอนไซม์

-เจริญเติบโตช้า

Cu

ช่วยในการดูดซึมสังกะสี เหล็ก โมลิบดีนัม ซัลเฟตและแคลเซียมคาร์บอเนต

 

โคบอลต์

เป็นองค์ประกอบของวิตามินบี12

-เจริญเติบโตช้า

Co

ช่วยในการดูดซึมไอโอดีน

 

ที่มา:หนังสือโภชนาศาสตร์และการให้อาหารสัตว์น้ำ โดย รศ.ดร.เวียง เชื้อโพธิ์หัก และการสืบค้นเพิ่มเติมทางอินเตอร์เนต

แคพซิแมกซ์ ให้แร่ธาตุในรูปที่กุ้งสามารถนำไปใช้ได้ทันที มีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของกุ้ง และในสัดส่วนที่พอเหมาะจึงช่วยป้องกันอาการต่างๆที่เกิดจากการขาดแร่ธาตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Virbac Calendar

January 2020
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

เวอร์แบคกรุ๊ป