AquaPure-อควาเพียว
Aqua PureAqua Pure

AquaPure

รายละเอียด

Extermal ciliated protozoa eradication and water treatment

ผลิตภัณฑ์ควบคุมโปรโตซัวภายนอก ฟอกเหงือก และฟอกน้ำ

คุณประโยชน์

- ฟอกเหงือก รยางค์ และลำตัวของกุ้ง ช่วยแก้ปัญหาแพลงก์ตอนเข้าเหงือก
- ฟอกน้ำ ลดปัญหาน้ำหนืดและน้ำดรอป
- ควบคุม และกำจัดโปรโตซัวภายนอก เช่น ซูโอแทมเนียม และอื่นๆ

อดวาเพียว คือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเหงือก และลำตัวกุ้งเพียงชนิดเดียวที่มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้สูงและไม่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมด้วยประสิทธิภาพของสารลดแรงตึงผิวชนิดพิเศษ(non-ionic surfactants) จึงช่วยกำจัดโปรโตชัวภายนอก เช่นซูโอแทมเนียมหรือสาหร่ายออกจากเหลือก และลำตัวกุ้ง นอกจากนี้ยังช่วยลดความหนืดของน้ำ ฟอกน้ำ จึงช่วยป้องกันแพลงก์ตอนเข้าเหงือกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อควาเพียว ไม่ส่งผลกระทบต่อจุลินทรีย์ แพลงก์ตอนและระดับออกซิเจนในน้ำ

จุดเด่น

  • มีประสิทธิภาพสูง
  • ไม่มีผลกระทบต่อกุ้ง จุลินทรีย์ และคุณภาพของน้ำ
  • ปลอดภัยต่อผู้ใช้และปราศจากสารตกค้าง 100%

Virbac Calendar

January 2020
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

เวอร์แบคกรุ๊ป