สาระน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำ

Newsletter of December 2016

The end of year 2016
                   "เวอร์แบค" ชื่อนี้ที่คุณวางใจ

ปณิธานที่มุ่งมั่นของเรา ที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เกษตรกรไทยสามารถประสบความสำเร็จได้ เพราะเรายึดมั่นว่า "ความสำเร็จของลูกค้า คือ ความสำเร็จของเรา" นอกจากนี้ในฉบับนี้เป็นการรวบรวมภาพกิจกรรม เวอร์แบค หน่วยธุรกิจสัตว์น้ำ 2016

Newsletter of November 2016

Eco marine® Vibrio inhibiton
                   การใช้เอโค่ มารีน ยับยั้งเชื้อวิบริโอ

การศึกษาการควบคุมการเพิ่มจำนวนของเชื้อแบคทีเรีย Vibrio harveyi ในการเลี้ยงกุ้งขาว เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์เอโค มารีน

Newsletter of October 2016

Avit® Reduce stress
                   เอวิทกับการช่วยลดความเครียด

ความเครียดเป็นส่วนหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงอายุ วิตามินในหลายๆตัวมีคุณสมบัติที่สามารถช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากความเครียดได้ หรือช่วยให้สัตว์น้ำสามารถต่อสู้กับความเครียดที่อาจเกิดขึ้นได้