งานกุ้งใต้ล่าง ครั้งที่ 4 "นิเวศร่วมรักษา สายพันธุ์-อาหารต้องพัฒนา เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมกุ้งไทย"เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2558 บริษัท เวอร์แบค(ประเทศไทย) ได้เข้าร่วมออกบูธแสดงสินค้า ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล หาดใหญ่ สงขลา โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากทาง นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ (รองอธิบดีกรมประมง) เข้าร่วมงานและเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้  การจัดกิจกรรมดังกล่าว เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมของคณะกรรมการผู้จัดงานทุกท่าน ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดปัตตานี ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสตูล เครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งสงขลา พัทลุง และนราธิวาส