งานวันกุ้งไทย ครั้งที่ 26 "ศึกษาให้มั่นใจ ปรับเปลี่ยนแล้วก้าวไป นำไทย สู้ ตลาดโลก"เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัท เวอร์แบค(ประเทศไทย) ได้เข้าร่วมออกบูธแสดงสินค้าใน งานวันกุ้งไทย ครั้งที่ 26 "ศึกษาให้มั่นใจ ปรับเปลี่ยนแล้วก้าวไป นำไทย สู้ ตลาดโลก"  ณ โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี การจัดกิจกรรมดังกล่าว เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมของคณะกรรมการผู้จัดงานทุกท่าน ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฏร์ธานี โดยภานในงานมีการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้ง มีการนำเสนอแนวทางการเลี้ยงของฟาร์มกุ้งต่างๆเพื่อเป็นแบบอย่าง อีกทั้งยังมีการสัมมนาโดยวิทยากรที่มาให้ความรู้

Virbac Calendar

February 2019
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2

เวอร์แบคกรุ๊ป