กิจกรรม

กิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง


เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2559 บริษัท เวอร์แบค(ประเทศไทย) ได้เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสหกรณ์เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี  โดย 1 วันก่อนหน้า ทางคณะผู้จัดงาน มีกิจกรรม "สหกรณ์ร่วมใจคืนกำไรสู่ธรรมชาติ" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ร่วมส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ ภายใต้คำขวัญ "ปลูกจิตใต้สำนึก ปลูกต้นกล้า มนุษย์"

March 2016:Virbac field trip

     

     ด้วยบริษัทเวอร์แบค เอส.เอ นำโดยคณะผู้บริหารบริษัท เวอร์แบค สำนักงานใหญ่ ประเทศฝรั่งเศส ผู้บริหารทางด้านการวิจัยและพัฒนา ผู้บริหารกลุ่มบริษัท เวอร์แบคในภูมิภาคเอเชีย และผู้จัดการแผนกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ บริษัท เวอร์แบค (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีกิจกรรมการเรียนรู้ถึงอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวน้ำของไทยแบบภาคสนาม ทั้งในภาคส่วนของเอกชน หน่วยงานมหาวิทยาลัย และในส่วนของทางภาครัฐ(NICA)
      
       ทั้งนี้เพื่อให้ทีมผู้บริหารเข้าใจถึงระดับความเร่งด่วนในการพัฒนาสินค้า การบริการ และเทคโนโลยีการเลี้ยงใหม่ๆ ให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรไทยให้มากที่สุดทั้งนี้ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์จากเจ้าของสถานที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่อนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ และตอบข้อซักกถามด้วยดีเป็นอย่างยิ่ง

 

March 2016:Virbac visit customer

เมื่อวันที่ 22-24 มีนาคม 2559
    
       ด้วยบริษัทเวอร์แบค เอส.เอ นำโดยคณะผู้บริหารบริษัท เวอร์แบค สำนักงานใหญ่ ประเทศฝรั่งเศส ผู้บริหารทางด้านการวิจัยและพัฒนา ผู้บริหารกลุ่มบริษัท เวอร์แบคในภูมิภาคเอเชีย และผู้บริหารบริษัท เวอร์แบค (ประเทศไทย) จำกัด มีโครงการออกพบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี หมุนเวียนไปในแต่ละพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสอบถามถึงข้อมูลและสถานการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวน้ำของไทย ลักษณะฟาร์มและการจัดการการเลี้ยงสัตว์น้ำของไทย ปัญหาที่พบ ระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อเวอร์แบค และสอบถามถึงความต้องการทั้งด้านผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี หรือการสนับสนุนทางวิชาการใหม่ๆ จากบริษัท

ทั้งนี้ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์จากเจ้าของสถานที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่อนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ และตอบข้อซักกถามด้วยดีเป็นอย่างยิ่ง


 

Run for Health Run to Help 2016

Run for Health Run to Help 2016

งานวันกุ้งไทย ครั้งที่ 26 "ศึกษาให้มั่นใจ ปรับเปลี่ยนแล้วก้าวไป นำไทย สู้ ตลาดโลก"เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัท เวอร์แบค(ประเทศไทย) ได้เข้าร่วมออกบูธแสดงสินค้าใน งานวันกุ้งไทย ครั้งที่ 26 "ศึกษาให้มั่นใจ ปรับเปลี่ยนแล้วก้าวไป นำไทย สู้ ตลาดโลก"  ณ โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี การจัดกิจกรรมดังกล่าว เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมของคณะกรรมการผู้จัดงานทุกท่าน ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฏร์ธานี โดยภานในงานมีการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้ง มีการนำเสนอแนวทางการเลี้ยงของฟาร์มกุ้งต่างๆเพื่อเป็นแบบอย่าง อีกทั้งยังมีการสัมมนาโดยวิทยากรที่มาให้ความรู้

February: Chinese New Year greeting 2015


on February 18, 2015, Pierre Contat, APISA Area Director and Dr.Yotin Dokrakklang, General Manager from Virbac (THAILAND) visited CEO of Vetagritech Co.,Ltd.-VAC (an exclusive distributor ) at their office to celebrate the Chinese New Year as well as to thank for a good business year in 2014. Wishing in 2015 a successful year.

Virbagest Camp 2014เวอร์บาเจสท์ แคมป์ (Virbagest Camp 2014)
           บริษัท เวอร์แบค (ประเทศไทย) จำกัด และ International Marketing of VIRBAC ได้เชิญ Alberto Morillo ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผสมแบบชุด (Batch Management) จากสเปน และ Mr.Daniel เจ้าของฟาร์มสุกรในฝรั่งเศส มาเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในด้านการจัดการฟาร์มสุกรของโซนยุโรปกับในประเทศไทย โดยได้ร่วมกับบริษัท เวท อะกริเทค จำกัด จัดกิจกรรม "เวอร์บาเจสท์ แคมป์" ตั้งแต่วันที่ 6-10 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยมี อ.นสพ.ดร.นัทธี อ่ำอินทร์ เป็นผู้แปล และได้เชิญ น.สพ.วินัย ทองมาก เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษร่วมด้วย ทั้งนี้ทางบริษัทฯขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านอย่างยิ่งที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ทางบริษัทฯยังคงมุ่งเน้นในการให้บริการด้านข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสุกร โดยเฉพาะการจัดการผสมแบบชุดJan 4-5,VAC&VBTH Kickoff 2013 ณ โรงแมดุสิตธานี


ในวันที่ 4-5 มกราคม 2556 ทางบริษัท เวอร์แบค (ประเทศไทย) จำกัด (VBTH) ได้จัดงาน Kickoff 2013 ที่โรงแมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

ทีมบริหารบ.เวอร์แบคฯ สวัสดีปีใหม่ CEO บจก.เวท อะกริเทค       ทีมบริหาร บ.เวอร์แบค (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย น.สพ. โยธิน ดอกรักกลาง นำกระเช้าอวยพรปีใหม่มอบให้ น.สพ

Virbac Calendar

May 2020
S M T W T F S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

เวอร์แบคกรุ๊ป